Thursday, February 22, 2018
Headlines:

Write for Rights


तपाईं पनि यस विश्वव्यापी अभियान WRITE FOR RIGHTS मा सहभागी भर्ई मानवअधिकार संकटमा परेका व्यक्ति र समुदायको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नु हुनेछ । यसका लागि तलको लिङ्कमा गएर सम्बन्धित घटनाहरुमा Click गरे पश्चात् आउने वक्सहरुमा आफ्नो नाम, इमेल र ठेगाना भरी सम्बन्धित अधिकारीलाई पत्र प्रेषित गर्न सकिनेछ । तपाईं यस अभियानमा सहभागी भई मानवअधिकार हननको जोखिममा परेका व्यक्तिहरुको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ ।

Navigation

Youth Network

Youth Network

Blog

Blog Amnesty's global human rights blog

Newsletters

Abhiyan Samachar

Social Network

Facebook Follow us on Twitter

Subscribe Newsletter

Subscription form:

Campaign Materials Respect my rights Free Human Rights Course

Contact Us

Amnesty International Nepal
P.O. Box 135, Amnesty Marga
Basanta Nagar, Balaju
Kathmandu, Nepal
Telephone: (977-1) 4364706 / (977-1) 4365431
Fax at: (977-1) 4354987
Email: info@amnestynepal.org
website: www.amnestynepal.org


Location Map

Location Map